Tiếng Trung tổng hợp sơ cấp

Còn hàng

Giá 2.100.000₫

Mục tiêu: - Giúp học viên nắm bắt được ngữ pháp Hán ngữ và học tập về 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. - Học viên hoàn tất mỗi cấp học có thể đạt đến trình độ tương đối của năng lực Hán ngữ Trung Quốc (HSK) và trình độ Hán ngữ quốc gia. Hiệu quả học tập trình độ Sơ cấp: - Thuần thục phiên âm La tinh. - Nắm bắt khoảng 900 từ vựng với các loại câu, mẫu câu thông dụng, năng lực nghe; nói, đặc điểm ngữ pháp tương ứng. - Dùng các mẫu câu thường dùng để...

Mục tiêu:

- Giúp học viên nắm bắt được ngữ pháp Hán ngữ và học tập về 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

- Học viên hoàn tất mỗi cấp học có thể đạt đến trình độ tương đối của năng lực Hán ngữ Trung Quốc (HSK) và trình độ Hán ngữ quốc gia.

Hiệu quả học tập trình độ Sơ cấp:

- Thuần thục phiên âm La tinh.

- Nắm bắt khoảng 900 từ vựng với các loại câu, mẫu câu thông dụng, năng lực nghe; nói, đặc điểm ngữ pháp tương ứng.

- Dùng các mẫu câu thường dùng để giao tiếp.

Thời lượng: 72 buổi

- Học vào các ngày 2/4/6 giờ học 17:45~19:15

- Học vào các ngày 2/4/6 giờ học 19:30~21:00

- Học vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (dành cho người bận rộn) giờ học 09:00~11:30

- Học vào các ngày thứ Ba và thứ Năm (dành cho người bận rộn) giờ học 08:30~11:00

Giáo viên:

- GV Trung Quốc: 2 buổi/tuần

- GV Việt Nam: 4 buổi/tuần

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.

Sản phẩm mới nhất

Zalo Hà Phương IED Messenger Hà Phương IED hotline