Du học

Định cư Newzealand diện Visa lao động tay nghề không cần chứng chỉ tiếng Anh

Định cư Newzealand diện Visa lao động tay nghề không cần chứng chỉ tiếng Anh

Định cư Newzealand diện Visa lao động tay nghề không cần chứng chỉ tiếng Anh I. ĐIỀU KIỆN 1. Sức khoẻ...

Định cư Úc diện lao động Visa 482 và những cập nhật mới nhất

Định cư Úc diện lao động Visa 482 và những cập nhật mới nhất

Visa 457 bị bãi bỏ gây nên nhiều hoang mang cho người lao động khắp thế giới đã và đang có ý định tới Úc làm việc. Tuy nhiên, đây chỉ là một bước thay thế của Chính phủ Úc nhằm đưa vào vận hành 2 visa lao động mới là Subclass 407 và Subclass 482. ...

Chuỗi chương trình Du lịch Khách sạn tại Canada (IV)

Chuỗi chương trình Du lịch Khách sạn tại Canada (IV)

iae GLOBAL Vietnam "World Class Education, Worldwide." Chuỗi bài về ngành Du lịch khách sạn từ iae GLOBAL Việt Nam sẽ gửi tới các anh chị tư vấn những tổng hợp từ các trường đại học đối...

Chuỗi chương trình Du lịch Khách sạn tại Úc (III)

Chuỗi chương trình Du lịch Khách sạn tại Úc (III)

iae GLOBAL Vietnam "World Class Education, Worldwide." Chuỗi bài về ngành Du lịch khách sạn từ iae GLOBAL Việt Nam sẽ gửi tới các anh chị tư vấn những tổng hợp từ các trường đại học đối...

Chuỗi chương trình Du lịch Khách sạn tại US (II)

Chuỗi chương trình Du lịch Khách sạn tại US (II)

iae GLOBAL Vietnam "World Class Education, Worldwide." Chuỗi bài về ngành Du lịch khách sạn từ iae GLOBAL Việt Nam sẽ gửi tới các anh chị tư vấn những tổng hợp từ các trường đại học đối tác của...