Việc làm - Định cư tay nghề

Các ngành nghề định cư được ưu tiên tại Úc

Các ngành nghề định cư được ưu tiên tại Úc

NGÀNH NGHỀ ĐỊNH CƯ ĐƯỢC ƯU TIÊN TẠI ÚC NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ ASCO CODE Điều phối viên trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em 1295-11 Kỹ sư quản lý 1221-11 CÁC NGHỀ THUỘC PROFESSIONALS ...