Việc làm - Định cư tay nghề

Các ngành nghề định cư được ưu tiên tại Úc

Các ngành nghề định cư được ưu tiên tại Úc

NGÀNH NGHỀ ĐỊNH CƯ ĐƯỢC ƯU TIÊN TẠI ÚC NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ ASCO CODE Điều phối viên trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em 1295-11 Kỹ sư quản lý 1221-11 CÁC NGHỀ THUỘC PROFESSIONALS ASCO CODE Kế toán 2211-11 Kỹ thuật viên gây mê 2312-11 Kiến trúc sư 2121-11 Kỹ  sư hóa 2129-17 Kỹ  sư  xây dựng dân dụng 2124-11 Chuyên viên máy tính-Chuyên CISSP* 2231-79 Chuyên viên máy tính-Chuyên lập trình C++/C#/C* 2231-79 Chuyên viên máy tính-Chuyên lập trình dữ liệu 2231-79 Chuyên viên máy tính -Chuyên Java* 2231-79 Chuyên viên máy tính -Chuyên J2EE 2231-79 Chuyên viên máy tính-Linux 2231-79 Chuyên viên máy tính -chuyên công nghệ mạng 2231-79 Chuyên viên máy tính-Chuyên...

Zalo Hà Phương IED Messenger Hà Phương IED hotline