Ý kiến học sinh du học về Hà Phương IED

"Đến với công ty Hà Phương IED con có cảm giác rất an tâm. Tất cả mọi vấn đề đều được tư vấn rất tốt, ngay cả khi tôi đã được sống và học tập ở nước ngoài. Mối liên hệ giữa công ty và gia đình luôn chặt chẽ". Đó là lời chia sẻ của Du học sinh dành cho Công ty Hà Phương IED chúng tôi nhân dịp bạn về thăm nhà và tranh thủ ghé qua công ty"