Thư viện ảnh

Hình ảnh giao lưu giữa đại diện Laureate, Hà Phương IED và giám đốc bộ phận Du học - Cục Đào tạo với nước ngoài.

Hình ảnh giao lưu giữa đại diện Laureate, Hà Phương IED và giám đốc bộ phận Du học - Cục Đào tạo với nước ngoài.

Cùng với Christ Chương Nguyen, Đại diện Của Laureate và Stamford làm việc với Bình Phan, Giám đốc CIEC, một bộ phận Du học của Cục Đào Tạo Với Nước Ngoài, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Hai bạn trẻ Tuyết Phạm và Huyền Phạm. Hy vọng Hà Phương IED và CIEC hợp tác thành công và phát triển. Cám ơn cuộc làm việc...

Một số hình ảnh sau hội thảo "Diễn đàn Hiệu trưởng Hà Nội - Victoria, Australia"

Một số hình ảnh sau hội thảo "Diễn đàn Hiệu trưởng Hà Nội - Victoria, Australia"

Sau Diễn đàn Hiệu trưởng Hà Nội - Victoria, Australia ngày 25 /10 /2016. Các hiệu trưởng đã đi thăm một số mô hình lớp học STEM tại các trường phổ thông: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Siêu và Wellspring. Ảnh chương trình: ...

Hình ảnh hội thảo "Cơ hội học bổng du học tại các trường Quốc tế Laureate"

Hình ảnh hội thảo "Cơ hội học bổng du học tại các trường Quốc tế Laureate"

Một số hình ảnh ghi nhận lại trong buổi hội thảo "Cơ hội học bổng du học tại các trường Quốc tế Laureate" ngày 7/10/2016 giữa đại diện của Hà Phương IED và các đại diện của trường Đại học Quốc tế Stamford (STIU) Bangkok và Đại học Torrens Australia (TUA) ...