TIN VUI TỪ CHÍNH PHỦ CANADA VỀ NỚI LỎNG CHÍNH SÁCH NHẬP CẢNH CHO DU HỌC SINH

+ Thông tin mới nhất từ Chính phủ Canada sinh viên quốc tế đã có full-visa sẽ được phép nhập cảnh Canada từ ngày 20 tháng 10 năm 2020, trong các trường hợp sau:
+ Trường nhập học là trường có mã DLI (Cơ sở giáo dục ở Canada được Chính phủ chỉ định).
+ Trường nhập học đã có Kế hoạch Tiếp nhận Sinh viên mùa Covid được chính phủ phê duyệt.
+ Với động thái mới này thì sẵn sàng chuẩn bị rộn ràng trở lại CANADA thôi nào
Chi tiết tại https://www.canada.ca/.../government-introduces-new...