Video cảm nhận của các bạn du học sinh Việt Nam tại trường đại học Quốc tế Stamford (STIU)

Ý kiến - cảm nhận của các bạn học sinh Việt Nam đã được học tập tại trường đại học Quốc tế Stamford (STIU)
Chia sẻ của các bạn về các ngành học cũng như môi trường học tập tại STIU đều khá thuận lợi cho các bạn học sinh - sinh viên.
Trải nghiệm của các bạn hầu hết đều thấy môi trường học tập cũng như nghiên cứu tại trường khá phù hợp, dễ dàng hòa nhập. 

STIU là lựa chọn đúng đắn cho các bạn học sinh - sinh viên Việt Nam !


Đại diện Hà Phương IED tại Việt Nam - trường Stamford International University