6 ngành nghề hot nhất nước Úc trong 5 năm tới

Dù thật khó để có thể biết được ngành nghề nào có nhu cầu nhân lực nhiều nhất trong tương lai, Dự báo Việc làm 2017 của chính phủ Úc đã làm sáng tỏ những ngành hot nhất trong 5 năm tới.

Bản báo cáo này cho biết: “Sự chuyển đổi cơ cấu dài hạn đối với việc làm trong ngành dịch vụ dự kiến sẽ tiếp diễn trong 5 năm tới.” “Ngành Chăm sóc Sức khỏe và Hỗ trợ Xã hội dự kiến sẽ đóng góp nhiều nhất vào quá trình tăng trưởng việc làm (tăng 250.500), theo sau là các dịch vụ Chuyên nghiệp, Khoa học và Kỹ thuật (126.400), Xây dựng (120.700) và Giáo dục và Đào tạo (116.200).

“Cùng với nhau, 4 ngành công nghiệp này dự kiến sẽ cung cấp 61.5% trong tổng số việc làm tăng trưởng trong 5 năm tới tính đến tháng 5/2022.”

Dưới đây là danh sách 6 ngành nghề tăng trưởng mạnh và cần nhiều nhân công nhất cho tới 2025:

CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ HỖ TRỢ XÃ HỘI (HEALTHCARE AND SOCIAL ASSISTANCE)

Đây là ngành nghề chính cung cấp phần lớn việc làm cho thị trường lao động tại Úc kể từ những năm 1990 và xu thế này sẽ vẫn còn tiếp diễn. Ngành HEALTHCARE AND SOCIAL ASSISTANCE dự kiến sẽ tăng 250.500 việc làm (16,1%) trong 5 năm tới.  

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT (PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL SERVICES)

Bạn nghĩ mình không cần học đại học? Hãy nghĩ lại. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến cao (12,5%) của ngành dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật phản ánh nhu cầu không ngừng nghỉ đối với lao động có trình độ và học vấn cao.  

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (EDUCATION AND TRAINING)

Bạn không bao giờ quá già hoặc quá trẻ để học, và nếu dự báo ngành là chính xác, giáo dục mầm non và giáo dục dành cho người trưởng thành đang thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành, dự kiến sẽ tăng 12%. Giáo dục cho người trưởng thành dự kiến sẽ tăng 40.000 việc làm trong khi nhu cầu đối với giáo dục mầm non sẽ tạo ra thêm 13.100 việc làm cho người lao động.  

DỊCH VỤ CHỖ Ở VÀ THỰC PHẨM (ACCOMMODATION AND FOOD SERVICES)

Nhu cầu đối với các quán café, nhà hàng và dịch vụ đồ ăn mang đi dự kiến sẽ tăng trưởng 13,8%, thêm vào thị trường 84.100 việc làm, và cả ngành dịch vụ chỗ ở và thực phẩm sẽ được thúc đẩy tăng trưởng 11,2%.  

DỊCH VỤ NGHỆ THUẬT VÀ GIẢI TRÍ (ARTS AND RECREATION SERVICES)

Melbourne chính là thủ phủ thể thao của cả nước và không bất ngờ khi các hoạt động thể thao và giải trí dự kiến sẽ mang tới 16.900 việc làm (tăng 14,5%) trong 5 năm tới. Ngành dịch vụ nghệ thuật và giải trí nhìn chung có mức tăng trưởng 9,9%, với các hoạt động nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn, chăm sóc vườn, đua ngựa và chó và đánh bạc được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh.  

ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG (PUBLIC ADMINISTRATION AND SAFETY)

Chính phủ sẽ tăng cường lực lượng lao động với việc ngành hành chính và bảo vệ an toàn cho người dân dự kiến sẽ tăng trưởng 9,3%, hay 75.000 việc làm mới. Phần lớn trong mức tăng trưởng này sẽ được củng cố bởi tiểu bang (16,3%) và chính quyền địa phương (9,2%), điều sẽ mang lại lần lượt 42.800 và 12.000 việc làm trong từng cấp chính quyền.

(Theo Báo Úc)