TIN VUI TRONG NGÀY CUỐI THÁNG 7. AUSTRALIA THỬ NGHIỆM THÀNH CÔNG VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 GIAI ĐOẠN 1

+ Trong tháng 7, 40 tình nguyện viên đã được tiêm vắc-xin này, có tên là Covax-9. Giáo sư Petrovsky xác nhận vắc-xin Covax-19 có thể tạo ra phản ứng kháng thể thích hợp ở người và không có tác dụng phụ đáng kể trên bất kỳ tình nguyện viên được thử nghiệm nào.

+ Các thử nghiệm giai đoạn 2 cho Covax-19 dự kiến sẽ được thực hiện trên khoảng 400 - 500 tình nguyện viên bắt đầu vào tháng 9

+ Công ty Vaxine lên kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 3, sẽ cần tới 50.000 tình nguyện viên, chủ yếu ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Cùng chung tay phòng chống và đẩy lùi Covid-19!