HOT‼️ TIN VUI NHẤT CHO DU HỌC ÚC TRONG MÙA COVID-19!

[Update] 20/07/2020 

Du học sinh quốc tế đã đóng góp 40 tỷ đô la cho nền kinh tế Úc, và lệnh đóng cửa biên giới Úc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tăng trưởng kinh tế của Úc. Nhằm hỗ trợ các sinh viên quay trở lại Úc học tập và khuyến khích du học sinh quốc tế tiếp tục lựa chọn Úc là quốc gia để học tập, Chính phủ Úc sẽ thực hiện 5 thay đổi trong chính sách student visa:

+ Cấp visa cho sinh viên ở tất cả các địa điểm bên ngoài nước Úc (đối với những hồ sơ đủ điều kiện). Ngay khi biên giới được mở cửa trở lại, học sinh sẽ có sẵn thị thực để vào Úc bắt đầu việc học ngay lập tức

+ Miễn phí xin gia hạn visa cho các du học sinh phải kéo dài khóa học do ảnh hưởng của dịch bệnh

+ Du học sinh phải học online ở ngoài Úc vì ảnh hưởng của Covid-19 thì thời gian học này được tính vào thời gian học ở Úc để xin Post Study Work Visa - visa 485

+ Du học sinh đã tốt nghiệp và đủ điều kiện xin visa 485, đang ở ngoài Úc và chưa thể quay lại Úc thì có thể nộp hồ sơ xin visa 485 offshore (ngoài nước Úc).

+ Gia hạn thêm thời gian cung cấp chứng chỉ tiếng Anh cho những ứng viên ở những nơi bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà không thi được.