Hà Phương IED bùng nổ cùng Vinh - Nghệ An, vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt

Hà Phương IED - Hội thảo Nghệ An 2017

Ngày 14/5 Hà Phương IED cùng Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Nghệ An tự hào tổ chức hội thảo mang tên "Định hướng Nghề và Tư vấn Du học tại Trường Đại học Quốc tế Stamford". Chúng tôi tự hào chia sẻ cơ hội du học này tới các phụ huynh và học sinh tại quê hương của Bác

Hà Phương IED - Hội thảo Nghệ An 2017

 

Đại học Quốc tê Stamford & Laurete, hê thông giáo dục đại học đẳng cấp lớn nhất thế giới đã chinh thức chạm cửa Thành Vinh. Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Nghệ An hãy là cây cầu định hướng giáo dục quốc tế cho các em học sinh, sinh viên, các Quý vị phụ huynh nắm bắt được Lộ trình Du học thông minh với Đại hoc Stamford, cánh cửa tri thức, nghề nghiệp cho tất cả các ban trẻ để chinh phục "Giấc mơ Công dân Toàn cầu" dù hôm nay các bạn có thể chưa giỏi chưa giàu. Hà Phương, Stamford & Laureate luôn luôn đồng hành cùng các bạn.