CÁC BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐƯỢC CHẤP NHẬN XÉT TUYỂN TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH COVID-19

Do các tình huống dịch bệnh hiện tại ở các quốc gia, nhiều trung tâm khảo thí trên khắp thế giới đã đóng cửa hoặc rất hạn chế việc tổ chức thi. Nhiều sinh viên tiềm năng sẽ không thể dự kỳ thi IELTS (Academic) và TOEFL tiêu chuẩn. Nhiều tổ chức khảo thí hiện đang cung cấp lựa chọn làm bài thi tại nhà.

Đối với tuyển sinh TAFE Queensland (không bao gồm Văn bằng Điều dưỡng - Diploma of Nursing), những chứng chỉ sau được chấp nhận để xét tuyển sinh:
- IELTS indicator
- TOEFL iBT Special Home Edition
- TOEFL ITP® Plus (dành cho sinh viên Trung Quốc đại lục)

Không có thay đổi về điểm số yêu cầu, kết quả cần thiết cho IELTS và TOEFL vẫn được áp dụng.

 

Các bài kiểm tra trên sẽ được chấp nhận cho đến khi biên giới mở cửa trở lại.

LƯU Ý: mặc dù TAFE Queensland sẽ chấp nhận các bài kiểm tra trên, Bộ Nội vụ chưa xác nhận rằng chúng có thể được sử dụng cho đơn xin Visa du học.