ÚC SẼ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TIẾNG ANH CAO HƠN VỚI SINH VIÊN QUỐC TẾ TỪ NĂM 2018

Sinh viên quốc tế sẽ được kiểm tra khả năng nắm bắt ngôn ngữ tiếng Anh theo một kế hoạch sẽ được giới thiệu vào năm 2018. Bộ trưởng Giáo dục Simon Birmingham sẽ cho biết tại một hội nghị giáo dục ở Hobart rằng Chính phủ sẽ giới thiệu các tiêu chuẩn tiếng Anh mới cho sinh viên vào năm 2018.

Khóa tiếng Anh ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) sẽ phải chính thức đánh giá sinh viên để họ có thể nhập học trực tiếp vào Đại học.

Hiện tại, sinh viên có thể vượt qua một khóa học mà không cần chứng nhận, và sau đó bắt đầu học Đại học.

Thượng nghị sĩ Birmingham cho biết rằng Chính phủ không biết chính xác có bao nhiêu trong số 150,000 học sinh học ELICOS năm ngoái đạt tiêu chuẩn mặc dù đa số đều đạt được kết quả cao.

“ Đây là điều cần thiết với các sinh viên quốc tế và sinh viên trong nước học trong các trường Đại học, chương trình TAFE hoặc các nhà cung cấp giáo dục khác, rằng họ có đủ kĩ năng tiếng anh để thành công”, ông cho biết.

Các tiêu chuẩn này sẽ được mở rộng lần đầu tiên vượt ra ngoài khuôn khổ Đại học, và áp dụng với cả các khóa học hướng nghiệp và đào tạo.

Tất cả các khóa học ELICOS sẽ có tối thiểu 20 giờ giao tiếp mặt đối mặt mỗi tuần và tỷ lệ giáo viên trên học sinh tối đa là 1:18

Trong số những người đã học các khóa học tiếng Anh này ở Úc năm ngoái, có hơn 60,000 người tiếp tục học thêm, chủ yếu là học Đại học hoặc các Khóa học Hướng nghiệp.

Thượng nghị sĩ Birmingham cho biết những thay đổi này sẽ củng cố danh tiếng của Úc nhưu là một điểm đến chất lượng cao cho giáo dục Quốc tế, một lĩnh vực trị giá 28 tỷ đô/ năm

Các tiêu chuẩn rõ rang và mạnh mẽ hơn cũng sẽ giúp Cơ quan Quản lý Chất lượng và Tiêu chuẩn Giá dục Đại học (TEQSA) dễ dàng loại bỏ các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện sai.

Tác giả: Việt Tùng – Báo Úc (Theo 7News)

Nguồn: Baouc.com