Tư vấn đầu từ - hỗ trợ từ Hà Phương IED

 

Tư vấn đầu tư là dịch vụ không thể thiếu nằm trong định hướng chiến lược vì khách hàng của Hà Phương IED. Với đội ngũ chuyên gia giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, chúng tôi luôn nỗ lực để đưa ra những tư vấn phù hợp và tối ưu nhất đối với từng đối tượng khách hàng.

Căn cứ vào khả năng chịu rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận. Chúng tôi làm việc với mỗi khách hàng để cùng xây dựng và thống nhất một Chính sách đầu tư (Investment Policy Statement - IPS) nhằm xác định những mục tiêu đầu tư phù hợp với thời gian đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Theo đó, khách hàng có thể thiết lập rõ ràng những mục tiêu và thời gian đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và các tiêu chuẩn an toàn, đa dạng cần được đảm bảo trong quá trình đầu tư.

Dựa trên chính sách đầu tư, Hà Phương IED sẽ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ sau:
- Tư vấn lập và quản lý danh mục đầu tư;
- Tư vấn đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản đầu tư khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tư vấn chính sách quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư;
- Xây dựng các báo cáo đầu tư chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.