BIẾN GIẤC MƠ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC CÙNG SIT - SOUTHERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NEW ZEALAND).

I. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

Du-hoc-new-zealand-1

+ SIT là trường công lập tại New Zealand, giảng dạy các chương trình đào tạo đại học được công nhận trên toàn thế giới. SIT tọa lạc ở thành phố Invercargill. Trường cũng có các cơ sở ở Queenstown, Christchurch và Auckland.

+ SIT cung cấp hơn 200 chương trình học trong phạm vi liên quan đến học thuật, kỹ thuật và các môn chuyên ngành ở các cấp độ cao học, sau đại học, cử nhân, văn bằng và các chứng chỉ khác.

II. KẾ HOẠCH HỌC BỔNG.
Hiện tại, SIT đang có kế hoạch học bổng 20% cho học sinh quốc tế trong năm 2020. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thạc sĩ ngành IT, quản lý ứng dụng và khoa học ứng dụng: học phí: $24,000 NZD/18 tháng; giảm học phí 20%: $4,800 NZD; phí vật chất: $2,400 NZD; tổng học phí: $21,600 NZD.

- Bằng cao học ngành Doanh nghiệp kinh doanh: học phí: $18,000 NZD/18 tháng; giảm học phí 20%: $3,600 NZD; phí vật chất: $2,100 NZD; tổng học phí: $16,500 NZD.

- Bằng cao học ngành IT, quản lý ứng dụng và khoa học ứng dụng: học phí: $18,000 NZD/năm; giảm học phí 20%: $3,600 NZD; phí vật chất: $2,100 NZD; tổng học phí: $16,500 NZD.

- Bằng sau đại học: học phí: $17,000 NZD/năm; giảm học phí 20%: $3,400 NZD; phí vât chất: $2,000 NZD; tổng học phí: $15,600 NZD.

- Bằng cử nhân: học phí: $17,000 NZD/năm; giảm học phí 20%: $3,400 NZD; phí vật chất: $2,000 NZD; tổng học phí: $15,600 NZD.

- Các văn bằng khác: học phí: $14,000/năm; giảm 20% học phí: $2,800 NZD; phí vật chất: $2,000 NZD; tổng học phí: $13,200 NZD.

Mọi thông tin về trường và HỌC BỔNG liên hệ HÀ PHƯƠNG IED để được hiểu rõ hơn

CÔNG TY CP HÀ PHƯƠNG IED QUỐC TẾ
☎ +84 24 3978.1782 / +84 24 3976 3079
📱Zalo, Viber,whatsapp +84 968.567.055 / +84 848.567.055/ 📱+84 946586768
✅51/106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
✅126 Phố Triệu Việt Vương, Hà Nội
✅Tầng 2, tòa nhà VINAHUD, đường Trung Hòa, Trung Yên 9, Hà Nội