DU HỌC NGÀNH IT , LẤY VIỆC LÀM NGAY - CODECORE COLLEGE, CANADA

TỐT NGHIỆP VỚI CHỨNG CHỈ 3 NĂM - KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TOÀN DIỆN!

Chương trình hợp tác giữa CodeCore College và North Island College.

Nhu cầu về trung cấp thiết kế phát triển chưa bao giờ ngừng phát triển. Chương trình đào tạo một năm này được thiết kế dành cho các nhà thiết kế lành nghề, những người đang tìm kiếm mức độ chuyên sâu hơn trong phạm vi ngành nghề của mình - với những chủ đề đa dạng và đào tạo chuyên sâu trong mọi lĩnh thiết kế phát triển, phát triển ứng dụng và thiết kế nói chung.

 • Nhập học tháng 1&11/2020
 • Hoàn thành một năm chứng chỉ Web Application Development tại CodeCore College với GPA 2.3/4.0
 • Chuyển tiếp năm 2 và năm 3 chương trình Web & Mobile Application Development and Communication Design Diploma tại North Island College.
 • Sau tốt nghiệp sinh viên đủ điều kiện để nộp đơn xin giấy phép làm việc theo quy định của IRCC

 

Khóa học tại CodeCore College

 • Building Web pages with HTML & CSS
 • Version Control System (VCS)
 • Programming Fundamentals
 • Advanced Programming Concepts & Algorithms
 • HTTP & Networking
 • Database Fundamentals
 • Web Applications and APIs
 • Object-Oriented Programming (OOP)
 • Front-end Programming
 • Production Readiness
 • Job Preparedness
 • Final Project

Khóa học tại North Island College

 • Introduction to PHP
 • Project Management for Digital
 • Communications
 • Communication Design
 • User Experience and Interface Design
 • Content Management Systems
 • Introduction to Social Media
 • Advanced CSS
 • Programming in Swift
 • Applied Javascript
 • Android and iOS App Development
 • Portfolio Project