𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐈𝐍 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐖𝐀𝐋𝐄𝐒

I. Cập nhật từ Bộ thương mại và Đầu tư NSW, Việt Nam

- NSW là một trung tâm giáo dục tích hợp, nơi có hơn 2.743 trường học, 12 trường đại học lớn, 130 cơ sở dạy nghề và đào tạo.

- Nếu NSW là một quốc gia, nền kinh tế trị giá 700 tỷ USD của nước này sẽ được xếp hạng là GDP lớn thứ 21 trên toàn cầu.

- Có 783.369 người có thị thực du học tại Úc (tháng 1 – tháng 11 năm 2023) và NSW chiếm 39% trong nhóm này.

- NSW có khu vực sản xuất lớn nhất ở Úc, cung cấp 30% sản lượng thông qua hơn 25.000 doanh nghiệp và có 600 công ty đa quốc gia có trụ sở tại đây.

II. Cập nhật Học bổng từ các trường Đại học 2024

1. Đại học New South Wales

- Học bổng học thuật: 5000 -7000 AUD

- Học bổng thành tích khu vực: 5000 - 10.000 AUD

- Giải thưởng nghiên cứu quốc tế: 15%

2. Đại học Newcastle

- Học bổng xuất sắc trong lĩnh vực học tập: AUD $12.000 ~ 33%

- Học bổng xuất sắc quốc tế: AUD $8,000 ~ 22%

- Trợ cấp chào mừng: 2.500 đô la Úc ~ 6%

3. TAFENSW

- Học bổng: Học kỳ 2 năm 2024

- Học bổng 15%: được áp dụng dưới dạng tín chỉ vào học phí cho mỗi học kỳ trong toàn bộ thời gian của các khóa học giáo dục đại học

- Học bổng $500: Khoản tín dụng $500 (AUD) được tính vào học phí khóa học của bạn.

4. Đại học Wollongong

- Học bổng tiếng Anh của trường UOW College: $390 mỗi tuần

- Học bổng quốc tế của UOW College: Miễn 10% học phí

- Học bổng UOW Việt Nam 2024: Giảm 20% học phí trong thời gian tối thiểu của một khóa học đủ điều kiện

- Học bổng dựa trên thành tích UOW 2024: Giảm 30% học phí trong thời gian tối thiểu của một khóa học đủ điều kiện

5. Đại học Western Sydney

20% học phí EAP cho TẤT CẢ các kỳ nhập học vào năm 2024, tính phí sau khi áp dụng học bổng 20%: 312 AUD/tuần

Học bổng cho bậc Đại học

- $3.000: Cấp tự động cho mọi sinh viên

- $6.000 : 3 năm (tối đa): Lớp 12 trường khác: ĐTB 8.0. Trường thông thường: ĐTB 8.5. Điểm IB: 28. Khác: ATAR tương đương 75

- Học bổng Xuất sắc 50% *3 năm (tối đa): Lớp 12 trường khác: ĐTB 9.0. Trường thường: ĐTB 9.3

- Điểm IB: 36. Khác: tương đương ATAR 95

Học bổng bậc thạc sĩ

- $3,000 *2 năm (tối đa): ĐTB ĐH: 63% (phần 3 Đại học: 70%)

- $6,000 *2 năm (tối đa): ĐTB ĐH: 75% (phần 3 Đại học: 80%)

- Học bổng Xuất sắc 50% * 2 năm (tối đa): ĐTB ĐH tối thiểu: 85%

6. Cao đẳng UTS 

- Học bổng 2024: 4.000 đô la Úc hoặc 8.000 đô la Úc

- Học bổng quốc tế của trường UTS College: Giảm 20% học phí UTS

- Học bổng chuyển tiếp Chứng chỉ lên Bằng cấp của UTS: Giảm 25% học phí UTS

- Học bổng UTS Diploma to Degree dành cho học sinh tốt nghiệp trung học: Giảm 25% học phí UTS - 1 suất cho mỗi kỳ nhập học UTS

- Học bổng Nghiên cứu Dự bị UTS: Giảm 50% học phí UTS - 3 suất cho mỗi kỳ nhập học UTS

- Học bổng UTS College to UTS Pathways

7. Viện Giáo dục Đại học Úc

- Tự động, không YC GPA: 20% Cử nhân (học sinh học EAP vẫn được học bổng)

- Nữ STEM 25% (dành cho học sinh nữ học khối chuyên ngành STEM)

--------------------------------------------------------------

CÔNG TY CP HÀ PHƯƠNG IED QUỐC TẾ

🌐 Website: https://www.haphuongied.com.vn/

✈️ Zalo, Viber, Whatsapp: 0968.567.055 / 0848.567.055

📌 Head office: 51/106 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.