IELTS 5.0 VÀ NHỮNG LỰA CHỌN FOUNDATION TẠI AUSTRALIA VỚI HỌC BỔNG 100%

Hoàn thành lớp 11 đã có thể theo học foundation trường top tại Úc với học bổng up to 100% học phí !

1. Monash University Foundation Year

hoc-bong-du-hoc-uc-1

- Campus: Melbourne
- Thời điểm nhập học: tháng 1, 3, 7 và 8
- Học bổng:Bachelor of International Business Foundation Year: $6000, dành cho học sinh từ foundation lên bachelor.
*Yêu cầu đầu vào:
Khóa Standard (thời gian học: 12 tháng): IELTS 5.5
- Lớp 11 GPA 7.0
- Lớp 12 GPA 6.5

2. Macquarie Foundation and Intensive Program

hoc-bong-du-hoc-uc-2

- Campus: North Ryde (ngoại ô Sydney)
- Học bổng Macquarie University International College: $5,000 dành cho học sinh học các ngành sau:
 + Diploma Truyền thông
 + Diploma Kỹ sư
 + Diploma Công nghệ thông tin
 + Các ngành Nghệ thuật trong chương trình Foundation tiêu chuẩn
 + Các ngành Khoa học và Kỹ thuật trong chương trình Foundation tiêu chuẩn
*Yêu cầu đầu vào:
Khóa Standard Foundation (nhập học tháng 2, 4, 7, 10): - - Hoàn thành lớp 11 IELTS 5.5

3. Deakin College Foundation Program

hoc-bong-du-hoc-uc-3

- Campus: Burwood (Melbourne)
Thời điểm nhập học: tháng 3, 6, 10
- Học bổng:
 + Học bổng Navitas Academic Merit: up to 100% học phí
 + Học bổng Deakin College Vietnam Excellence: 20% học phí (nhập học trong 2019)
*Yêu cầu đầu vào:
- Hoàn thành lớp 11 với GPA 6.0, IELTS 5.5