CANADA ƯU TIÊN XỬ LÝ GIẤY PHÉP HỌC TẬP CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

 Trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, gây ảnh hưởng đến việc học tập của du học sinh. Để hỗ trợ sinh viên quốc tế chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Canada tiếp tục ban hành nhiều chính sách thiết thực. Ngày 14/7, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố một số thay đổi lớn để giúp sinh viên quốc tế theo học tại Canada.

 Ưu tiên xử lý giấy phép học tập (study permit) cho những sinh viên đã hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tuyến, bảo đảm hồ sơ được xử lý càng sớm càng tốt.

 Cho phép sinh viên đã nộp hồ sơ xin giấy phép du học được học trực tuyến khi đang ở bên ngoài Canada.

 Áp dụng quy trình phê duyệt giấy phép học tập theo 2 giai đoạn để hỗ trợ những sinh viên quốc tế muốn bắt đầu chương trình học trực tuyến nhưng chưa nộp đầy đủ hồ sơ xin giấy phép du học.

 Đây là quy trình tạm thời, áp dụng cho những sinh viên nộp đơn xin giấy phép học tập trước ngày 15/9/2020 với chương trình học bắt đầu vào mùa thu 2020.

Nguồn: https://bit.ly/32EcXHS