🔥 HỌC BỔNG 25% INTERNATIONAL COURSE MERIT SCHOLARSHIP | ĐẠI HỌC CANBERRA - AUSTRALIA🔥

🔸Học bỗng sẽ được xét tự động với những hồ sơ nhập học có thành tích suất xắc, áp dụng cho những khoá:

▪️Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering (Honours)
▪️Master of Data Science
▪️Bachelor of Biomedical Science
▪️Bachelor of Science
▪️Bachelor of Medical Science
▪️Bachelor of Environmental Science
▪️Bachelor of Health Science
▪️Bachelor of Sports and Exercise Science
▪️Bachelor of Business (International Business)
▪️Master of International Business
▪️Master of Law
▪️Master of Marketing Management
▪️Master of Human Resources Management

📍Điều kiện:

▪️Học sinh mới, nhập học kì 2 năm 2019 hoặc kì 1 năm 2020
▪️Học sinh có quốc tịch India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Vietnam, Philippines, Latin America
▪️Cho khoá Cử nhân, GPA lớp 12 yêu cầu: 70% hoặc hơn
▪️Cho khoá thạc sĩ, GPA đại học yêu cầu: 5/7 hoặc 65% trở lên
▪️Học sinh full time
▪️Học sinh offshore và onshore
▪️Học tại campus Bruce
▪️Không áp dụng cho học sinh khoá Diploma hoặc học sinh được tài trợ

Du học |