HỌC MBA THỤY SỸ KHÔNG LO HỌC PHÍ - HỌC BỔNG 100% TỪ TRƯỜNG SSBM

*  MBA Zagreb Scholarships 2020

_ Nhằm khuyến khích sinh viên trở lại trường sau Covid-19, Trường SSBM hợp tác với Deloitte Croatia cấp 12 suất học bổng MBA tại cơ sở Zagreb:

+  2 học bổng toàn phần giảm 100% trên tổng học phí
+  5 học bổng giảm 50% trên tổng học phí
+  5 học bổng giảm 30% trên tổng học phí