LOẠT HỌC BỔNG CHO NĂM HỌC 2021 CỦA ĐẠI HỌC OTAGO, NEW ZEALAND (Phần 1)

1. Học bổng Vice-Chancellor:

▪ Giá trị học bổng: 5.000 đô la New Zealand cho học phí

▪ Dành cho sinh viên quốc tế chưa từng nhập học tại Đại học Otago và đang có kế hoạch theo học chương trình sau đại học full-time, bao gồm các chương trình Khoa học Sức khỏe.

▪ Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế.

▪ Các ngành học được nhận học bổng Vice-Chancellor cho sinh viên quốc tế:

+ Business

+ Health Science

+ Humanities

+ Science

2. Học bổng New Frontiers

▪ Giá trị học bổng: 5.000 đô la New Zealand cho học phí

▪ Dành cho sinh viên chưa từng nhập học tại Đại học Otago và đang có kế hoạch theo học chương trình sau đại học full-time.

▪ Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên đã hoàn thành trung học ở New Zealand và các quốc gia khác.

3. Học bổng đầu vào của Đại học Otago

▪ Dành cho sinh viên chưa từng nhập học tại Đại học Otago và đang có kế hoạch theo học chương trình sau đại học full-time.

▪ Có một số suất học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành trung học ở New Zealand.