University of Technology Sydney (UTS) - TRƯỜNG ĐH TRẺ TOP 1 ÚC MỞ RỘNG CÁNH CỬA DU HỌC CHO TẤT CẢ CÁC BẠN

Tại sao lại chọn UTS INSEARCH?

  • Nếu học sinh đang tìm kiếm một tấm bằng tại UTS, nhưng vẫn chưa đạt đủ yêu cầu đầu vào hoặc muốn cải thiện tiếng Anh thì học tập tại UTS INSEARCH là con đường chuyển tiếp hoàn hảo nhất.
  • Khi hoàn thành khóa học văn bằng cao đẳng tại UTS INSEARCH, học sinh sẽ được nhận vào năm chương trình đào tạo cử nhân UTS tương ứng (Dựa trên tỉ lệ thành công văn bằng cao đẳng của bạn, không bị rớt hơn hai môn).
  • Mỗi năm, hơn 90% sinh viên tốt nghiệp văn bằng cao đẳng tại UTS INSEARCH và hội đủ điều kiện để nhập học chương trình cử nhân UTS

Thông tin một số khóa học:

Diploma of Information Technology:

Standard (12 tháng)

Thời lượng: 3 Học kỳ (12 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (No band <6.0), GPA > 6.7 (academic subjects only)

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10

Accelerated (8 tháng)

Thời lượng: 2 Học kỳ (8 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (No band <6.0), GPA>6.7 (academic subjects only)

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10

Extended (16 tháng)

Thời lượng: 4 Học kỳ (16 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (No band <5.0), GPA>6.7 (academic subjects only)

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10

 

Diploma of Science

Standard (12 tháng)

Thời lượng: 3 Học kỳ (12 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (No band <6.0), GPA>6.7 (academic subjects only)

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10\

Accelerated (8 tháng)

Thời lượng: 2 Học kỳ (8 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 (No band<6.0), GPA>6.7 (academic subjects only)

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10


Extended (16 tháng)

Thời lượng: 4 Học kỳ (16 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (No band <5.0), GPA>6.7 (academic subjects only)

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10

 

UTS Foundation Studies

Standard (8 tháng)

Thời lượng: 2 Học kỳ (8 tháng)

Yêu cầu đầu vào: IELTS 5.5 (No band<5.0), Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình là 6.5

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10

Extended (12 tháng)

Thời lượng: 3 Học kỳ (12 tháng)

Yêu cầu đầu vào:  IELTS 5.5 (No band< 5.0), Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình là 6.0

Kì nhập học: Tháng 3, 6, 10

Trong chương trình Học Bổng Nhà Lãnh Đạo Tương Lai, các sinh viên sẽ nhận được:

Học bổng trị giá $3.000 của học phí chương trình học

thuật của UTS Insearch

Được nhận vào tham gia chương trình Kỹ Năng Lãnh Đạo

của UTS Insearch với trị giá là $2.000.

Hãy đăng ký ngay!  >>> http://bit.ly/2QMEgKz <<<

____________________________________

HÀ PHƯƠNG IED

📱+84 243 978 1782 /+84 243 976 3079

📶 Zalo, Viber, Whatsapp +84 94.658.6768 / +84 968.567.055/ +84 848 567 055

haphuongied@haphuongied.com