AUSTRALIA - NHỮNG THAY ĐỔI TRONG DANH SÁCH TAY NGHỀ TỪ NGÀY 17/01/2018

Bộ Nội Vụ đã cập nhật những thay đổi trong Danh sách Tay nghề Định cư, bắt đầu có hiệu lực từ 17/1/2018. Có đến 3 ngành nghề được thêm vào danh sách, 2 ngành nghề được chuyển đổi giữa hai danh sách và 2 ngành nghề bị loại bỏ hoàn toàn.

 

Theo thông tin mới nhất trên trang mạng của Bộ Nội Vụ (trước đây là Bộ Di trú), những thay đổi trong Danh sách Tay nghề Định cư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17 tháng 1 năm 2018 bao gồm:

 • Những ngành nghề được thêm vào danh sách tay nghề
 • Những ngành nghề được chuyển đổi giữa hai danh sách tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL) và Ngắn hạn (STSOL), hoặc
 • Những ngành nghề bị loại bỏ ra khỏi danh sách.

Tất cả thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến những hồ sơ nộp vào hoc sau ngày 17 tháng 1 năm 2018. Những hồ sơ nộp trước ngày này sẽ không bị ảnh hưởng.

XEM TOÀN BỘ DANH SÁCH TẠI ĐÂY.

Nhng ngành ngh đưc thêm vào danh sách:

 • Property Manager
 • Psychotherapist
 • Real Estate Representative

Ba ngành nghề vừa được thêm vào danh sách Ngắn hạn (STSOL) vốn chưa từng xuất hiện ở bất cứ danh sách nào trước đó. Chi tiết về những yêu cầu dành cho ba loại ngành nghề này cũng được cập nhật theo danh sách bên dưới.  


Các ngành nghề được thêm vào danh sách

Lưu ý: Nhằm kết hợp chuyển đổi từ Visa Training (Subclass 407) sang các loại visa khác, một số ngành nghề vốn không nằm trong danh sách trước đây, sẽ được áp dụng khi những thay đổi này có hiệu lực.

Nhng ngành ngh đưc chuyn đổi gia các danh sách

 • Horse Breeder
 • Management Consultant

Hai ngành này sẽ được chuyển từ Danh sách Tay nghề Ngắn hạn (STSOL) sang Danh sách Tay nghề Trung và Dài hạn (MLTSSL). 

Hai ngành được chuyển giữa các danh sách

KHÔNG có bất cứ ngành nghề nào được chuyển từ MLTSSL sang STSOL.

Nhng ngành ngh b loi khi danh sách

Có hai ngành nghề bị loại hoàn toàn ra khỏi toàn bộ các Danh sách Định Cư Tay nghề kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2018.

 • Building Associate
 • Hair or Beauty Salon Manager

Nhng ngành ngh ch thay đi nhng điu kin

Có sáu ngành nghề sau sẽ được giữ nguyên trong danh sách hiện tại. Tuy nhiên, những điều kiện sẽ được áp dụng khắt khe hơn.

 • Accommodation and Hospitality Management
 • Management Accountant
 • Massage Therapist
 • Recruitment Consultant
 • Supply and Distribution Manager
 • Taxation Accountant

Xem toàn bộ những thay đổi tại đây.