TÌNH HÌNH VIỆC LÀM TẠI TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA TRONG 10 NĂM TỚI

+ Từ năm 2018 tới 2028, BC sẽ mở ra khoảng 903,000 vị trí tuyển dụng, trong đó khu vực Mainland/ Southwest là nơi đặt trụ sở chính của Douglas College sẽ mở ra 588,470 cơ hội nghề nghiệp, chiếm 2/3 tổng số công việc tuyển dụng tại toàn tỉnh BC.

+ Con số tuyển dụng cụ thể tại các năm tại tỉnh BC như biểu đồ dưới đây.

+ Tuy nhiên như đã nói ở trên việc phân bố công việc không đồng đều. Công việc chủ yếu vẫn tập trung ở những thành phố lớn như Vancouver (khu vực Mainland/ Souwest) và Victoria (khu vực Vancouver Island/Coast).

+ Đôi nét giới thiệu về khu vực Mainland/Southwest - nơi đặt trụ sở chính của Douglas College:

+ BC chia ra làm 7 khu vực khác nhau. Mainland/Southwest (số 2 trên bản đồ phía dưới) là khu vực có diện tích nhỏ nhất nhưng lại là khu vực có dân số đông nhất chiếm 62,7 tổng dân số của toàn tỉnh BC.

+ Nền kinh tế phát triển nhất với tổng số việc làm chiếm 65% tổng số việc làm toàn tỉnh.

+ Năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp tại Mainland/Southwest là 4,6%, thấp nhất toàn khu vực.

+ Trong vòng 10 năm tới, nhu cầu tuyển dụng tại Mainland/Southwest liên tục giữ ở mức tăng 1,2%/năm trong khi BC dự kiến là 1,1%