CHARLES DARWIN UNIVERSITY - TẤM VÉ VIỆC LÀM

CHARLES DARWIN UNIVERSITY - TẤM VÉ VIỆC LÀM 

  • CDU là một trong 100 trường đại học hàng đầu ở Châu Á Thái Bình Dương
  • CDU được xếp hạng thứ 4 tại Úc về kết quả việc làm toàn thời gian sau đại học
  • CDU là trường đại học số 2 của Úc về kết quả việc làm toàn thời gian sau đại học
  • Sinh viên tốt nghiệp CDU kiếm được nhiều hơn ít nhất 5% và có khả năng tìm được việc làm cao hơn ít nhất 10% so với sinh viên đại học trung bình

 

HỌC BỔNG

2023 CDU International College Pathway Scholarship

  • Không có tiêu chuẩn được yêu cầu. Ứng viên được tự động đánh giá sau khi nộp đơn đăng ký cho một khóa học đủ điều kiện.
  • Học bổng chi trả tối đa 20% học phí cho khóa học này chỉ dành cho các khóa học.
  • Trường Đại học Quốc tế CDU cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế muốn học một khóa chuyển tiếp để đạt được mục tiêu học tập tại một trường đại học đẳng cấp thế giới. Học bổng không được chuyển đổi thành tiền mặt cũng như không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng cho người khác, học kỳ, khóa học hoặc năm.
  • *Học bổng dựa trên thành tích học tập và chỉ dành cho các trình độ được chọn. Học bổng sẽ được trao cho đến khi hết hạn ngạch.

Vice-Chancellor's International High Achievers Scholarships (VCIHAS)

Học bổng áp dụng cho khóa học đại học hoặc sau đại học bao gồm 50% học phí trong toàn bộ thời gian của khóa học.

CDU cung cấp một số lượng học bổng có hạn cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và thành tích cao.

Tiêu chí lựa chọn:

Điểm tổng thể trong trình độ đã hoàn thành cao nhất của họ.

Thư học bổng (tối đa các từ 600) nêu rõ lý do tại sao bạn nên được trao học bổng

CDU Global Merit Scholarship 2022-2023

30% học phí cho học viên mới

Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành thành công các nghiên cứu gần đây nhất. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của trường đại học cho khóa học đã chọn.

Ứng viên không được có học bổng khác từ cơ quan tài trợ của Úc hoặc nước ngoài.

 

    Tiêu chí lựa chọn

Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình và trường đại học để bắt đầu học vào Học kỳ 2, 2022 hoặc Học kỳ mùa hè 2022, hoặc Học kỳ 1, 2023 hoặc Học kỳ 2, 2023.

Điểm trung bình tối thiểu là không cần thiết để nhận được học bổng này.