CHINH PHỤC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG TRONG KHỐI RUSSELL

1. Bristol University 

a. Năm thành lập: 1876

b. Số lượng sinh viên: 25,955

c. Chương trình đào tạo:

- Cử nhân

- Thạc sỹ

- Dự bị Đại học, dành cho Sinh viên quốc tế để chuyển tiếp lên bậc Đại học các chuyên ngành:

Arts and Humanities (AH)

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

Social Sciences and Law (SSL)

+ Chương trình dự bị đại học

Địa điểm học: tại trường Đại học Bristol

Kỳ nhập học: Tháng 9 hàng năm

Yêu cầu đầu vào:

Hoàn thành lớp 12 với điểm TBC 7.0 trở lên

IELTS UKVI 5.5 (> 4.5, kỹ năng viết 5.0)

2. Queen Mary University of London 

a. Năm thành lập: 1887

b. Số lượng sinh viên: 20,560

c.  Chương trình đào tạo:

- Cử nhân

- Thạc sỹ

- Dự bị Đại học, dành cho Sinh viên quốc tế để chuyển tiếp lên bậc Đại học 167 chuyên ngành

_ Chương trình dự bị đại học

- Địa điểm học: Kaplan International College London

- Kỳ nhập học: Tháng 1 và Tháng 9 hàng năm

_ Yêu cầu đầu vào:

- Hoàn thành lớp 11 với điểm TBC 8.0 trở lên hoặc lớp 12 với điểm TBC 7.0 trở lên.

- IELTS UKVI: 5.5 (>4.5)

3. University of Liverpool 

a. Năm thành lập: 1881

b. Số lượng sinh viên: Hơn 22,000 sinh viên

_ Trường có rất nhiều chương trình cho học sinh lựa chọn học được tổ chức tại 3 trường trực thuôc: Science and Engineering, Health and Life Sciences, Humanities and Social Sciences.

_ Chương trình đào tạo:

- Chương trình dự bị đại học

- Địa điểm học: tại trường Đại học Liverpool

- Kỳ nhập học: Tháng 9 hàng năm

_ Yêu cầu đầu vào:

- Hoàn thành lớp 12 với điểm TBC 7.0 trở lên

- IELTS UKVI 5.5 (> 4.5)

_ Chương trình dự bị thạc sỹ

- Địa điểm học: tại trường Đại học Liverpool

- Kỳ nhập học: Tháng 1,4, 9 hàng năm

_ Yêu cầu đầu vào:

- Hoàn thành bậc Đại học với điểm TBC 6.0 trở lên

- IELTS UKVI 5.5 (> 5.0).