CHUỖI HỌC BỔNG KHỦNG VÀ HỌC BỔNG 100% CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TỪ LA TROBE UNIVERSITY

 Học bổng toàn phần Vice-Chancellor Scholarship - Vietnam 

I. Đối tượng áp dụng: dành riêng cho sinh viên VIỆT NAM

* Trị giá: 100% học phí

* Áp dụng tại Campus: Melbourne, Sydney, Albury-Wodonga, Bendigo, City, Mildura, Shepparton

* Hạn nộp hồ sơ:

+ 30/11/2020 cho kỳ 1 năm 2021

+ 16/04/2021 cho kỳ 2 năm 2021

- Điều kiện tham gia:

+ Là học sinh sinh viên có quốc tịch và thường trú tại Việt Nam

+ Học sinh đủ điều kiện nhập học trực tiếp vào khóa chính bậc Đại học hoặc sau Đại học có trong danh sách tham gia chương trình học bổng.

+ Có kết quả học tập tốt với Trung bình môn từ 80% trở lên

Sinh viên đăng ký kỳ 1 năm 2021 và kỳ 2 năm 2021

+ Học sinh đóng full học phí.

II. Học bổng 2020 La Trobe University 50% Vietnamese

Excellence Scholarship (VES)

a. Đối tượng áp dụng: dành riêng cho sinh viên Việt Nam

b. Trị giá: 50% học phí

c. Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2020

d. Campus áp dụng: Victoria

- Điều kiện tham gia:

☑ Là học sinh sinh viên có quốc tịch và thường trú tại Việt Nam.

☑ Học sinh đủ điều kiện nhập học trực tiếp vào khóa chính bậc Đại học hoặc sau Đại học có trong danh sách tham gia chương trình học bổng.

☑ Có kết quả học tập tốt với Trung bình môn lớn hơn 80%

☑ Đăng ký học tập tại Victoria Campus vào kỳ 5 (tháng 9/2020) hoặc kỳ 6 (tháng 11/2020) hoặc nhập học vào ngày 1/11/2020.

☑ Học sinh đóng full học phí.

III. Học bổng 30% La Trobe South East Asia Scholarship

a. Đối tượng áp dụng: dành riêng cho sinh viên các nước Đông Nam Á

b. Trị giá: 30% học phí

c. Phương thức xét duyệt: tự động

d. Campus áp dụng: Shepparton, Mildura, City, Bendigo, Albury-Wodonga, Sydney, Melbourne

- Điều kiện tham gia:

☑ Là công dân các nước Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam

☑ Học sinh đủ điều kiện nhập học trực tiếp vào khóa chính bậc Đại học hoặc sau Đại học có trong danh sách tham gia chương trình học bổng.

☑ Có kết quả học tập tốt với Trung bình môn từ 55% trở lên

☑ Đăng ký học tập tại bất kỳ campus nào vào kỳ 2, 4, 5, 6/ 2020; và kỳ 1, 2, kỳ mùa hè 1 năm 2021

☑ Học sinh đóng full học phí.