Chương trình Foundation cho Du học sinh tại Đại học Victoria, Australia - 2018

Lần đầu tiên, chương trình dự bị đại học Foundation tại Đại học Victoria được mở ra cho các du học sinh! Với chương trình International Foundation, học sinh sẽ được chuẩn bị tốt nhất cho năm nhất của đại học với chương trình chuẩn được Đại học Victoria xây dựng và triển khai.

Hoàn thành chương trình International Foundation, học sinh được tuyển ngay vào học chương trình đại học tại trường Đại học Victoria nếu đạt đủ điều kiện về điểm số.

Giới thiêu về chương trình Foundation cho học sinh quốc tế - International Foundation

Chương trình Foundation cho học sinh quốc tế tại trường Đại học Victoria là chương trình dự bị đại học. Chương trình này chỉ dành cho các du học sinh, tương đương với chương trình lớp 12 chuẩn ở một trường Trung học Úc.

Cấu trúc chương trình và yêu cầu đầu vào:

Chương trình

Học phí

Các đợt tuyển

Độ dài chương trình học

Yêu cầu tiếng Anh

Yêu cầu kết quả học tập

Môn học

Chương trình chuẩn (2 học kỳ)

A$18.600

Tháng 7, 10

Học kỳ 13 tuần x 2 = 26 tuần

IELTS 5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.0)

Chương trình tương đương lớp 11 ở Úc, điểm trung bình 6.0

8 môn học (phải hoàn thành 8 môn, 2 môn bắt buộc)

Chương trình mở rộng (3 học kỳ)

A$27.900

Tháng 2, 7

Học kỳ 13 tuần x 3 = 39 tuần

IELTS 5.0 (kỹ năng viết tối thiểu 5.0)

Chương trình tương đương lớp 11 ở Úc, điểm trung bình 5.0

12 môn học (phải hoàn thành 10 môn, 4 môn bắt buộc)

 

Trong cả 2 chương trình, sinh viên đều có thể tự chọn môn học trong các nhóm môn đã định sẵn.

Chương trình học

Nhóm môn

Môn học

Tiếng Anh

 • Comprehension and Text Analysis (Môn chính – chương trình mở rộng) *
 • Communication, Culture and Media (Môn chính – chương trình chuẩn và mở rộng)
 • Introduction to Academic Writing (Môn chính – chương trình chuẩn và mở rộng)

Toán

 • Our World in Numbers: Quantitative Reasoning (Môn chính – chương trình mở rộng) *
 • Algebra, Functions and Graphs of Functions *
 • Probability and Statistics
 • Calculus and Vectors (đang phát triển)

Khoa học tự nhiên

 • Chemistry: It Matters *
 • Chemical Reactions
 • Applications in Organic Chemistry
 • Human Biology

Khoa học xã hội

 • International Perspectives: Globalisation, People and the Environment
 • An Introduction to English Literature

Kinh doanh và pháp luật

 • Introduction to Business Management and Marketing
 • Accounting A: Essential Accounting *
 • Accounting B: Further Accounting
 • Microeconomics
 • Macroeconomics
 • Legal Studies A: An Introduction to the Australian Legal System *
 • Legal Studies B: The Law and Society

* Môn học có dấu * tức là môn tiên quyết để học các môn tiếp theo.

Học sinh nên chọn môn học dựa vào:

1. Phải chọn các môn học bắt buộc.

2. Lựa chọn các môn học phục vụ cho chuyển tiếp vào đại học Victoria University.

3. Các môn học mà học sinh có năng khiếu.

4. Các lĩnh vực ưa thích của học sinh.

Pathways

Các học sinh đã hoàn thành khóa International Foundation được tuyển thẳng vào Đại học Victoria theo chương trình tự chọn, nếu hoàn thành các điều kiện về điểm số và môn học.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện đầu vào của từng chương trình Đại học, xem ngay tại đây.

Tiến trình

 

Ngày định hướng

Thời gian học

Nghỉ giữa kỳ

Kỳ 1 2018

23/02/2018

Từ 26/02/2018 đến 01/06/2018

Từ 30/03/2018 08/04/2018

Kỳ 2 2018

29/06/2018

Từ 02/07/2018 đến 28/09/2018

Không nghỉ

Kỳ 3 2018

19/10/2018

Từ 22/10/2018 đến 01/02/2019

22/12/2018 đến 06/01/2019

 

Một số thông tin khác về chương trình International Foundation VU

- Học sinh phải tối thiểu 17 tuổi khi đăng ký chương trình.

- Tổng chương trình học kéo dài 32, 49 hoặc 51 tuần tùy thuộc vào chương trình học sinh lựa chọn và kỳ học sinh nhập học.

- Việc hoàn thành chương trình International Foundation chỉ đảm bảo học sinh được tuyển vào Đại học Victoria. Học sinh có nguyện vọng nhập học tại các trường Đại học khác cần tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường Đại học đó.

- Mỗi kỳ học, một học sinh học tối đa là 4 môn học.

- Trong mỗi môn học, mỗi tuần học sinh sẽ có 5 giờ học trên lớp.

- Ngoài việc học bài trên lớp, làm bài tập và nghiên cứu, học sinh còn kết hợp việc học online qua hệ thống học tập online của trường – VU Collaborate.