CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY - 1 NĂM HỌC VÀ 1 NĂM LÀM VIỆC TẠI UK

+ Mỗi lĩnh vực, chuyên ngành lại có nhiều khóa học cụ thể, thú vị và hấp dẫn khác nhau. Tại Đại học Nottingham Trent, học sinh có thể thoải mái lựa chọn khóa học phù hợp với năng lực và đam mê riêng của mình.
+ Chương trình Master có 2 hình thức
+ Đào tạo 1 năm (intake tháng 1)
+ Đào tạo 2 năm (bao gồm 1 năm work placement, khai giảng tháng 9).

1. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO PHONG PHÚ
• MSc Finance
• MSc Management
• MSc Management and International Busines
• MSc Marketing
• MSc Marketing and Brand Management
• MSc Engineering Management
• MSc Engineering (Cybernetics and Communications)
• MSc Engineering (Electronics)
• MSc IT Security
• MSc Biomedical Science
• MSc Pharmacology
• MSc Molecular Cell Biology
• MSc Molecular Microbiology
• MSc Biotechnology
• MSc Chemistry/Chemistry (Professional Practice)
2. YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
• Postgraduate: Tốt nghiệp đại học, tiếng Anh 6.5 (>6.0)
3. HỌC PHÍ:
• Postgraduate: £14,100 - £18,500/ toàn khóa
4. HỌC BỔNG:
• Vietnam Scholarship £4,000: dành riêng cho chương trình Postgraduate.
• LLM Vietnam Scholarship: học bổng trị giá 50% học phí dành cho chương trình Luật tại Nottingham Law School.
• International Scholarship: trị giá £2,000 - £3,000
• Postgraduate Masters Scholarship 25% fee
• Postgraduate Masters Scholarship 50% fee
‼ Lưu ý: January starts Postgraduate Programs: thời gian nhận hồ sơ có 2 đợt vào tháng 14/10/2020 và 11/11/2020.