CITY UNIVERSITY OF SEATTLE & NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

Hiện nay, đại học City University of Seattle đang tuyển sinh cho kỳ tháng 10/2020 cho cả chương trình học online và học trực tiếp tại Seattle cho các bậc học từ chuyển tiếp Đại học, bậc Thạc Sỹ và bậc Tiến sỹ với nhiều suất học bổng đến 20% (chương trình học trực tiếp) cho sinh viên Việt Nam.

+ Hà Phương IED xin phép điểm qua một số thông tin thú vị về trường City University of Seattle dưới đây:

+  6 quốc gia CityU đặt trụ sở, campus và chương trình liên kết đào tạo
Hiện City University đã có đặt trụ sở, campus và chương trình liên kết đào tạo trên 6 quốc gia toàn thế giới trong đó có Bắc Mỹ (USA, Canada, Mexico), Châu Âu (CH Séc, Slovakia), Châu Á (Việt Nam, Trung Quốc).

+  60+ chương trình đào tạo
Với nền tảng đào tạo cả chương trình online và onsite, gồm hơn 60 chương trình đào tạo về Giáo dục, Kinh doanh và Quản trị, Máy tính và hệ thống thông tin, chương trình Leadership, Quản trị dự án và Dịch vụ sức khỏe & con người

+ 6939 sinh viên hiện đang theo học tại CityU
Hiện nay, CityU có khoảng 6,939 sinh viên toàn trường, trong đó số lượng sinh viên quốc tế là 8%.

+ 47 năm hình thành và phát triển
Tính đến nay, CityU đã có 47 năm hình thành và phát triển cũng như bề dầy kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.