CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC LÊN TỚI 4 NĂM TẠI UK!!!

#University_of_Greenwich 

1. Chương trình Master đào tạo 2 năm: 1 năm đào tạo academic và 1 năm thực tập.

Danh sách các khóa học master đào tạo 2 năm, khai giảng vào kỳ tháng 1 và 9:
#1 International Business MBA
#2 Civil Engineering with Industrial Practice MSc
#3 Water, Waste and Environmental Engineering with Industrial Practice MSc
#4 Electrical and Electronic Engineering with Industrial Practice MSc
#5 Electrical Power Engineering with Industrial Practice MSc
#6 Engineering Management with Industrial Practice MSc
#7 Mechanical and Manufacturing Engineering with Industrial Practice MSc
#8 Pharmaceutical Sciences with Industrial Practice PGDip/MSc

2. Yêu cầu đầu vào:
Tốt nghiệp đại học, tiếng Anh tối thiểu 6.0 (>5.5)

3. Học phí: £14,000 -£16,000

4. Học bổng:
Trị giá: từ £500 đến £3,000
Đối tượng: sinh viên năm nhất chương trình Postgraduate apply kỳ tháng 1/2021.