CUỘC SỐNG SINH VIÊN TẠI TASMANIA - AUSTRALIA

Tasmania cung cấp các lựa chọn chỗ ở khác nhau cho sinh viên quốc tế, luôn đảm bảo về an toàn và chất lượng cao.

Chi phí ở Homestay trung bình:
- Đối với học sinh học lớp 7-12, phí nhà trọ hàng tuần là $300AUD (đã bao gồm ba bữa ăn mỗi ngày).
***Không có phí giám hộ bổ sung.