ĐẠI HỌC ADELAIDE VÀ HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 30% HỌC PHÍ

Đại học Adelaide cung cấp 2 gói học bổng cho sinh viên quốc tế lên tới 30% như sau:

+ Học bổng Global Citizen Scholarship: 15%-30% học phí, dành cho các khoá Cử Nhân và Thạc Sĩ

+ Học bổng Higher Education : 25% học phí mỗi năm, học bổng sẽ được xét tự động