ĐẠI HỌC BẮC ARIZONA, MỸ

I – TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

Trường đại học Northern Arizona (NAU) được thành lập vào năm 1899. Ra đời với nhiệm vụ là cung cấp một nền giáo dục đại học xuất sắc cho công cuộc nghiên cứu, các chương trình đại học, sau đại học. NAU là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu với khuôn viên chính nằm trên lãnh thổ chung của các trường Flagstaff. NAU được công nhận bởi Hiệp hội các trường trung học, Cao đẳng- Đại học Bắc Trung bộ của tiểu bang (North Central Association of Colleges and Schools)

NAU là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu với khuôn viên chính của nó nằm trên lãnh thổ chung của các trường Flagstaff, Arizona. NAU-Yuma trường Arizona Western College ở Yuma, Arizona và NAU-Community. Bắc Đại học Arizona là được công nhận bởi Hiệp hội các trường trung học, Cao đẳng- Đại học Bắc Trung bộ của tiểu bang.

II- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành

Yêu cầu đầu vào

Hạn nộp hồ sơ

 

Đại học

- Kinh tế (Kế Toán; Quản Trị Kinh Doanh; Kinh Tế Thương Mại…)

- Nghiên Cứu Chính Trị Mỹ

- Nhân Chủng Học

- Khoa Học Máy Tính

- Thiên Văn Học

- Sinh Học; Hóa Học

- Khoa Học Y Sinh

-TOEFL PBT 525/ IBT 70/ CBT 195/

IELTS 6.0/ SAT 510/ ACT 21

-Tốt nghiệp THPT, điểm trung bình trên 6.5

-01 tháng 3

(vào học tháng 8)

-15 tháng 9

(vào học tháng 1)

-01 tháng 3

(vào học tháng 6)

Sau đại học

- Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ hiện đại

- Âm nhạc; Lịch sử

- Kinh Doanh; Quản Trị

- Chương Trình Giảng Dạy

- Lãnh đạo giáo dục; Tâm lý giáo dục; Dạy và học

- Khoa học y sinh

- Kỹ thuật

- Vật lý trị liệu và huấn luyện thể thao; Trợ lý bác sĩ; Y tá

- Tâm lý học.

- Giao tiếp

- Quan hệ chính trị và ngoại giao

-TOEFL IBT 80

-Tốt nghiệp đai học, điểm trung bình trên 7.0

-01 tháng 3

-01 tháng 10

Thạc sỹ

- Quản trị kinh doanh

-TOEFL BPT 550/ IBT 83/ CBT 213/ IELTS 6.0

-Tốt nghiệp đại học với điểm trung bình 7.0 trở lên; GMAT 450

 


 

III – CHI PHÍ TRUNG BÌNH 1 NĂM HỌC

-Đại Học: 30.947$ (học phí, ăn uống nhà ở)

-Sau Đại Học: 35.760$ (học phí, ăn uống nhà ở)