ĐẠI HỌC TASMANIA & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

1. Được xếp vào nhóm 2% các trường đại học hàng đầu thế giới.
▪️ Đại học Tasmania nằm ở miền nam nước Úc, bao gồm hai khu học xá tại thành phố Hobart và thành phố Launceston.
▪️ Việc giảng dạy và học tập tại trường được diễn ra tại môi trường và cơ sở vật chất đẳng cấp toàn cầu, bao gồm các trung tâm khoa học nổi tiếng thế giới của UTAS.

2. Học bổng:

+ Tasmanian International Scholarship 25%
+ TSBE Dean Merit Scholarship (Tasmanian School of Business and Economic 50%)
+ ASEAN Science and Technology Undergraduate Merit Scholarship (50%)
+ High Achiever Scholarship (50%)

Học sinh đã có offer cho học bổng High Achiever Scholarship (50%) phải nhanh chóng accept và đóng tiền, học bổng không được defer