ĐỂ HỌC TẬP TẠI HỌC VIỆN HUMBOLDT, ĐỨC

Để tư vấn cho học sinh có nhu cầu học tập tại học viện Humboldt, chúng tôi cần các tài liệu sau:

- Mẫu đơn bao gồm các nội dung sau:

a) Thông tin chi tiết của học sinh

b) Thông tin chi tiết của bố mẹ học sinh

c) Các thông tin bổ sung khác cho quá trình tư vấn

- Bảng điểm của 2 năm học gần nhất (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức)

- Hộ chiếu (photocopy)

- Thư giới thiệu từ giáo viên (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức)

- Bài luận cá nhân (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức)

Sau khi nhận được những tài liệu này, chúng tôi sẽ giới thiệu các trường nội trú phù hợp cho học sinh hoặc liên hệ với trường nội trú tương ứng nếu đơn đăng ký đã lựa chọn sơ bộ trường.

Trong quá trình học tiếng Đức của học sinh tại Học viện Humboldt, phụ huynh / trung tâm tư vấn sẽ nhận được thông tin chi tiết về kết quả học tập của học sinh trong khóa học tiếng Đức cũng như thái độ học tập của học sinh trong và ngoài lớp học.

Sau khi hoàn thành chương trình ngôn ngữ tại Học viện Humboldt và với điều kiện là tất cả các giấy tờ thủ tục đều đầy đủ, sinh viên sẽ được chuyển đến trường nội trú theo sự lựa chọn của mình.

Thị thực (Visa)

Nếu một sinh viên cần thị thực, chúng tôi sẽ gửi thư mời cho chương trình ngôn ngữ sau khi chúng tôi đã nhận được đăng ký và xác nhận chương trình. Ngoài ra, học sinh sẽ nhận được thư chấp nhận tạm thời từ trường nội trú

Lưu ý:

  • Ngoài thư mời từ Học viện Humboldt, thư chấp nhận tạm thời của trường nội trú là điều kiện cần để có được thị thực cho khóa học ngôn ngữ và việc học tập tại Đức. Thị thực này phải là visa hạng D dài hạn.
  • Trong một số trường hợp, chính quyền Đức có thể yêu cầu giấy xác nhận thanh toán của trường nội trú. Trong trường hợp đó, học sinh sẽ phải gửi trước một khoản đặt cọc (năm học đầu tiên hoặc học kỳ đầu tiên) cho trường. Do đó, cha mẹ nên chuẩn bị một khoản tiền để chi trả tiền học tiếng Đức cũng như học phí cho năm đầu tiên của học sinh

Nói tóm lại, để xin thị thực, học sinh cần cung cấp các tài liệu sau:

- Thư mời của Viện Humboldt

- Thư chấp nhận tạm thời từ trường nội trú

- Giấy khám sức khỏe

- Xác nhận thanh toán học phí từ Học viện Humboldt (bắt buộc)

- Xác nhận thanh toán của trường (nếu được chính quyền Đức yêu cầu)

- Các văn bản khác theo yêu cầu của các chính quyền Đức (phụ thuộc vào quê quán của học sinh)

Với các tài liệu này, sinh viên muốn xin thị thực có thể xin thị thực quốc gia (loại D) tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình xin thị thực.

Xin lưu ý:

Những sinh viên yêu cầu thị thực thường có thể theo học tại một trường học ở Đức sớm nhất là từ lớp 9. Có những trường hợp ngoại lệ nhưng cần có giải thích hợp lý và bằng chứng cụ thể.

Liên hệ ngay với Hà Phương IED để nhận thêm thông tin chi tiết về du học Đức nhé <3