DU HỌC BẬC PHỔ THÔNG TẠI MỸ: BERKS CATHOLIC HIGH SCHOOL

I. Đôi nét về trường

+ Trường Trung học Phổ thông Berks Catholic là trường dành cho cả nam và nữ, là trường Trung học Công giáo. Trường vinh dự trong việc duy trì nhiệm vụ của Công giáo là cung cấp cơ hội học tập tốt và toàn diện trong môi trường tín ngưỡng. Trong tin thần đoàn kết, và vì mục đích chung, Berks Catholic cố gắng duy trì một không gian an toàn và đa dạng.

+ Mục đích của trường là nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển kiến thức học tập cũng như kỹ năng giao tiếp xã hội, trao đổi văn hóa và phát triển thể chất của mỗi học sinh. Mục tiêu được thực hiện bằng cách cung cấp cơ hội cho việc hướng dẫn hoàn thiện tâm hồn và đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng giảng dạy, thử nghiệm chương trình đào tạo mới và phát triển các hoạt động ngoại khóa đa dạng.

II. Chương trình học

- Lịch học: 8:25am-3:25pm
- Hỗ trợ Tiếng Anh: ESL
- Điểm SAT trung bình: 1330—1680
- Điểm ACT trung bình: 21-25
- Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tây Ban Nha
- Lớp AP:
**Trên trường: English Compo, English Literature, Biology, Calculus AB, Statistics, US Government, US History, Chemistry, World History, European History.
**Lớp online: Art History, Calculus BC, Computer Science A, Computer Science Principles, Economics, French, Human Geography, Environmental Science, Music Theory, Physics C, Psychology, Spanish.

- Lớp Honors: English I, World Literature, American Literature, British Literature Algebra I, Algebra II, Geometry, Pre-Calculus, Statistics, Biology I, Biology I Pre-AP, Biology II, Chemistry I , Chemistry II, Physics, French II, French III, French IV, German III, German IV, Spanish II, Spanish III, Spanish IV, World Cultures, Modern American History.

III. Yêu cầu đầu vào

TOEFL 60 (hoặc trường đương) hoặc TOEFL Jr./ELTiS
Phỏng vấn Skype
Bảng điểm