DU HỌC CANADA: HỌC PHÍ BẰNG SINH VIÊN BẢN XỨ, VẪN ĐỦ ĐIỀU KIỆN PGWP

1. Yorkville University rất nổi bật trong số các cơ sở giáo dục đào tạo cấp bằng online, với 16 năm kinh nghiệm đào tạo online từ năm 2004. Tận dụng lợi thế đó, Yorkville University đã cho ra đời chương trình Global Online, có thể gọi là chương trình Half and Half, để hỗ trợ sinh viên trong thời gian dịch Covid-19.

2. Chương trình Half and Half cho phép sinh viên bắt đầu chương trình tại Việt Nam, học online trong khoảng 1 – 1,5 năm và hoàn thành bằng Bachelor tại Canada, học on-campus trong khoảng 2 – 2,5 năm (lộ trình chi tiết như ảnh đính kèm).

3. Chương trình này đem lại cho sinh viên những lợi thế sau:

+ Sinh viên Việt Nam sẽ trả domestic fee bằng sinh viên bản xứ trong thời gian học online tại Việt Nam.

+ Sinh viên có thể tiết kiệm chi phí ăn ở, ước tính khoảng $1,000/tháng tại Toronto/Vancouver.

+ Sinh viên vẫn đủ điều kiện xin Post-graduation Work Permit 3 năm.