DU HỌC CANADA - NHIỀU HỌC BỔNG HẤP DẪN CHO KỲ HỌC TỚI

1. King's University College: Học bổng $33,000-$44,000 CAD (4 năm)
Điều kiện: GPA lớp 12 đạt 75% (7.5)

2. Brock University Học bổng $5,000-$20,000 CAD (04 năm) Điều kiện: GPA lớp 12 đạt 80% (8.0)

3. Mount Saint Vincent University: Học bổng $2,800-$32,000 CAD (04 năm)
Điều kiện: GPA lớp 12 đạt 80%

4. Durham College: Học bổng $2,500 CAD (cấp một lần)
Điều kiện: được cấp tự động khi có LOA ngành Health Care Technology Management