DU HỌC CẤP 1 TẠI TRƯỜNG CÔNG Ở TỈNH BANG #ONTARIO

Ontario (ON) là tỉnh bang có diện tích lớn thứ 2 #Canada (chỉ sau Quebec) và có dân số đông nhất nước. Đây cũng là nơi thu hút lượng lớn du học sinh, lao động tay nghề cũng như các gia đình quốc tế đến sinh sống hàng năm.
+ Chương trình giáo dục ở ON sẽ trải qua 4 cấp học bao gồm:
+ Early years learning (#Kindergarten) - Mẫu giáo
#Elementary school - Tiểu học
#Secondary (High) school - Trung học
#Postsecondary - Sau trung học
Giới thiệu về hệ thống trường Tiểu học ở ON
Ontario có 2 hình thức giáo dục Tiểu học chính là:
+ Trường công (Publicly-funded schools):Miễn học phí cho tất cả các trẻ em trong độ tuổi đi học sống trong tỉnh bang.
+ Trường tư (Private schools):Gia đình sẽ phải trả học phí. Tất cả các trường tư thục hoạt động trong tỉnh được xem như là các doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận và chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục.
+ Ngoài ra việc không lựa chọn học ở cả trường công và trường tư vẫn được xem là hợp pháp ở ON. Phụ huynh vẫn được yêu cầu cung cấp sự giáo dục tại nhà cho bé (#Homeschooling) và phải thông báo cho Hội đồng trường học (#Schoolboard) ở địa phương về việc này bằng một thư tay.
Tham khảo thêm thông tin tại: http://edu.gov.on.ca/extra/eng/ppm/131.html.
+ Tất cả các trường được nhóm lại theo khu vực và điều hành bởi Hội đồng trường học (School boards). School boards chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch, xây dựng và hoạt động các trường trong khu vực của họ. Họ cũng chịu trách nhiệm cho việc thuê và giám sát nhân viên ở các trường học (bao gồm giáo viên và hiệu trưởng)
+ Có 4 loại với 72 Shool boards ở ON bao gồm
+ 31 Anglophone public boards (Cộng đồng trường công nói tiếng Anh)
+ 29 Anglophone Catholic boards (Cộng đồng trường Catholic nói tiếng Anh)
+ 4 Francophone public boards (Cộng đồng trường công nói tiếng Pháp)
+ 8 Francophone Catholic boards (Cộng đồng trường Catholic nói tiếng Pháp).
_ Catholic board: Các trường thuộc Catholic board mở cửa cho tất cả trẻ em đã được rửa tội trong Công giáo La Mã (Roman Catholic) hoặc có cha mẹ thuộc Công giáo La Mã. Các trường Catholic có cùng chương trình học với các trường công và học sinh cũng tốt nghiệp với ON Secondary School Diploma. Trong các trường Công giáo, để thúc đẩy sự phát triển đức tin của học sinh, tất cả các khía cạnh của chương trình giảng dạy đều phản ánh các giáo lý và giá trị Công giáo.
_ Francophone board: Các trường dạy tiếng Pháp (French-language school) mở cửa cho học sinh có cha mẹ là “người có quyền sử dụng tiếng Pháp”, theo Mục 23 của Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada (the Canadian Charter of Rights and Freedoms). Mỗi trường có một Ủy ban Tuyển sinh (Admissions Committee) để giúp xác định xem con bạn có thể theo học một trường Pháp ngữ hay không.
** Để tìm school board trong cộng đồng của bạn, hãy truy cập http://edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/.
• Bên cạnh đó, ở ON cũng có một số trường tiểu học được gọi là “alternative school”. Ở đây họ cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt, họ tập trung vào trải nghiệm, sự tham gia hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện hoặc chương trình giảng dạy tập trung vào tiếng châu Phi. Thông thường, học sinh sẽ không cần sống trong khu vực gần những trường học dạng này.
• Ngoài ra, có những trường tập trung vào thể thao, sức khỏe hoặc nghệ thuật. Để tham gia vào các chương trình học này, học sinh phải cho thấy kỹ năng và kiến thức đặc biệt tương đương với chương trình học và được chọn bởi trường học đó.
• Một vài trường học được xác định là “gifted” - trường năng khiếu. Học sinh được xác định là cần sự chú ý đặc biệt, học sinh chứng tỏ năng lực tiếp thu cao, cần được kiểm tra và được công nhận là có năng khiếu trước khi tham gia học.
Nếu bạn có thắc mắc hay có hứng thú với những chương trình học đặc biệt này, bạn hãy liên hệ với trường hoặc School board quản lý trường đó.
** Con của bạn có thể học ở trường nào?
Thông thường địa chỉ nhà sẽ quyết định trường công mà trẻ sẽ tham gia. Mỗi trường sẽ có một khu vực tuyển sinh mà quyết định con đường và những nhà mà thuộc về trường đó. Bất kỳ đứa trẻ nào sống trong khu vực của trường đều có thể tham gia học.
* Để tìm kiếm trường hoặc school board gần nhà, bạn có sử dụng link sau: http://edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/.
* Vẫn sẽ có một vài ngoại lệ cho những trường Catholic và những trường đặc biệt nêu trên để học sinh có thể tham gia học dù không nằm trong khu vực của trường.
* Nếu số lượng học sinh ở trường gần nhất đã đủ, học sinh có thể được đăng ký và chuyển đến một trường khác ở một khu vực chấp nhận những học sinh mới. Có một vài school board không đủ số lượng sẽ nhận học sinh ngoài khu vực, bạn sẽ cần liên hệ với school board để biết thêm thông tin. Lý do trường học dễ hết chỗ là vì ON đang có chính sách kiểm soát số lượng học sinh một lớp không quá 23 học sinh.
* Sau khi tìm được các trường học gần nhất, bạn có thể tham khảo một vài trang web để xem đánh giá trường. Đánh giá trường trên các trang này thường dựa vào thành tích các bài kiểm tra được quản lý bởi Văn phòng Trách nhiệm và Chất lượng giáo dục (Education Quality and Accountability Office - EQAO), Chỉ số tiến bộ của học sinh (Student Progress Rating)… và cũng cung cấp đánh giá của học sinh hoặc phụ huynh.
Một vài link tham khảo:
 https://www.compareschoolrankings.org/.../ontario...
 https://www.scholarhood.ca/best-elementary-schools-in...
 https://www.randyselzer.com/mississauga-school-rankings/

 https://www.tdsb.on.ca/.../Fraser-Institute-School-Rankings
Vì lựa chọn học trường công phổ biến hơn với đa số người Việt ở Canada nên bài viết này sẽ đi sâu vào hệ thống trường công ở ON.
+ Các thông tin về hệ thống trường tư, tham khảo tại: http://edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/privsch/.