DU HỌC IRELAND - CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIMERICK

🎯CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
- MSc (Master of Sciences) - Thạc sĩ Khoa học là chương trình toàn thời gian một năm, được giảng dạy thông qua sự kết hợp của các bài giảng chính thức, các buổi hướng dẫn nhóm, nền tảng học tập trực tuyến, thí nghiệm thực tế trong phòng thí nghiệm và công việc dự án nghiên cứu.
- Phòng thí nghiệm sẽ phát triển các kỹ năng chính trong hóa sinh thực tế và vật lý sinh học bao gồm mô hình tính toán. Các hướng dẫn sẽ nhấn mạnh việc học tập dựa trên vấn đề để khuyến khích học tập tự định hướng sáng tạo và trang bị cho sinh viên các kỹ năng tính toán và tính toán tiên tiến để xử lý sự cố chủ động trong xử lý sinh học công nghiệp.
🎯YÊU CẦU:
- Ứng viên thường phải có bằng cấp chính (Cấp 8 - NFQ hoặc tương đương được quốc tế công nhận khác) với tối thiểu một bằng hạng hai, trong một ngành khoa học hoặc kỹ thuật có liên quan (ví dụ: Hóa học, Vật lý, Công nghệ sinh học, Môi trường, Thực phẩm hoặc Khoa học Vật liệu, Cơ khí , Kỹ thuật môi trường hoặc thực phẩm).
- Ứng viên không đáp ứng các yêu cầu trên có thể được xem xét theo Chính sách công nhận trước khi học của Đại học Limerick.
🎯PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP
👑Sinh viên tốt nghiệp từ khóa học này có thể chọn một nghề nghiệp trong các lĩnh vực Sản xuất, Công nghiệp sinh học và Dược phẩm sinh học.