GRIFFITH UNIVERSITY - AUSTRALIA DÀNH HỌC BỔNG 20% CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Griffith hiện đang offer sinh viên quốc tế các phần học bổng trị giá 20% cho các trimester 2 và năm 2020.