HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI TASMANIA

 Trường Công lập tại bang Tasmania sở hữu chương trình giảng dạy chuẩn quốc gia của Úc.

▪️ 98% học sinh theo học tại các trường Công lập bang Tasmania nhận được lời mời từ các trường Đại học, nhiều hơn bất kì lãnh thổ nào tại Úc.
▪️ Hơn 100 lựa chọn môn học thú vị.
▪️ Có bộ phận Cố vấn cho học sinh quốc tế, họ có trách nhiệm hỗ trợ 24/7 để đảm bảo học sinh sẽ luôn được giúp đỡ kịp thời.
▪️ Chính phủ bang Tasmania sẽ duy trì việc liên lạc với gia đình người bản xứ nhằm đảm bảo học sinh luôn an toàn và tiếp nhận đầy đủ phúc lợi cá nhân.