Hình ảnh giao lưu giữa đại diện Laureate, Hà Phương IED và giám đốc bộ phận Du học - Cục Đào tạo với nước ngoài.

Cùng với Christ Chương Nguyen, Đại diện Của Laureate và Stamford làm việc với Bình Phan, Giám đốc CIEC, một bộ phận Du học của Cục Đào Tạo Với Nước Ngoài, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. Hai bạn trẻ Tuyết Phạm và Huyền Phạm.         Hy vọng Hà Phương IED và CIEC hợp tác thành công và phát triển.      

Cám ơn cuộc làm việc tuyệt vời !

Cám ơn các bạn trẻ thông minh và năng động.