Hình ảnh hội thảo "Cơ hội học bổng du học tại các trường Quốc tế Laureate"

Một số hình ảnh ghi nhận lại trong buổi hội thảo "Cơ hội học bổng du học tại các trường Quốc tế Laureate" ngày 7/10/2016 giữa đại diện của Hà Phương IED và các đại diện của trường Đại học Quốc tế Stamford (STIU) Bangkok và Đại học Torrens Australia (TUA)