TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG IED TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM CẤP TIỂU HỌC QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG IED TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM CẤP TIỂU HỌC QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Hà Phương IED Quốc Tế phối hợp với PGD Hà Đông đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chương trình giáo dục STEM cấp Tiểu học.

Đội ngũ giảng viên đến từ Trung tâm bồi dưỡng Kỹ năng IED, Công ty cổ phần Hà Phương IED Quốc Tế đã cử những chuyên gia và trợ giảng để hỗ trợ công tác tập huấn, chuyển giao phương pháp giảng dạy cũng như tài liệu phục vụ công tác giảng dạy cho các giáo viên STEM.

Tập huấn đã mang lại những kiến thức bổ ích và cung cấp cơ hội cho các trường Tiểu học trên địa bàn tiếp cận chương trình giáo dục STEM, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học trong khu vực. Trong thời gian tới, Hà Phương IED sẽ đồng hành và cố vấn xuyên suốt hoạt động giảng dạy STEM cấp Tiểu học tại địa bàn quận Hà Đông.