HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC STEM DIỄN RA SÔI NỔI TẠI HÀ PHƯƠNG IED

Với Lớp học STEM, khoảng cách giữa kiến và thực tiễn đã dần thu hẹp lại, là bước đệm để tạo ra những con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường có tính sáng tạo cao và sử dụng trí óc có tính chất công việc ít lặp lại trong thế kỷ 21.