HỌC BỔNG $10,000 AUD TỪ UNIVERSITY OF CANBERRA

Chief Minister’s University of Canberra $10,000 International Scholarships

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế nhập học Kỳ tháng 1/2020 các khoá Technology, Education và Heath

Deadline: 5/1/2020

Quyền ở lại làm việc cho sinh viên quốc tế:
Tại Canberra, học sinh có thêm 1 năm ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp chương trình học từ 2 năm trở lên.